REGISTRATION

Date  2021-09-01
International mushers
Registration will open around 15th December 2021. 
(The final  date is decided by WSA and IFSS)


NOTE: Each member states national organisation has different ways for their mushers to participate in a World Championship. Each state has a limited number of startplaces. This is decided by WSA/IFSS and not of us a organiser. Please contact your member organisation of WSA or IFSS for more information and how you qualify for your national team.

Race Registration for the WSA/ IFSS Championship - ÖSTERSUND 2022 is handle by WSA ( WSA - World Sleddog Association) or each member state. For IFSS for information will come.

To sign up for ÖSTERSUND 2022 each musher must apply to his or hers member club at WSA.

https://www.wsa-sleddog.com/en/wsa-en/members


For more information about WSA visit www.wsa-sleddog.com

Date  2021-05-26
Registrering

Svenska förare


Intresseanmälan och kval till WSA/ IFSS World Championship i ÖSTERSUND 2022 sköts av SPHK (Svenska Polarhundsklubben). SPHK gör också anmälan till WSA och sköter detta.
Du kan inte anmäla dig själv till VM 2022 i ÖSTERSUND.
 

SPHK har en kvot på 30 deltagare till VM (preliminär)

  • För att delta på WSAs mästerskap krävs medlemskap i SPHK
  • Intresseanmälan för att få en uppfattning om vilka klasser som är intressanta
  • Aktuella obervations tävlingar presenteras inom kort
  • OBS-tävlingar gäller samtliga som vill delta, även de som ingår i SDSFs team Sweden.
  • Varje förare ansvarar själv för att avanmäla sig i tid om de inte kommer att delta på tävlingen
  • Den som inte avanmäler sig får själv stå för kostnaden
  • För vidare information se WSAs hemsida och regler

Intresseanmälan ska innehålla: Namn, Klass, B eller C hundar samt mailadress


Information kommer finnas på: www.sphk.se, www.draghundsport.se